REALIZACJE

2024-02-05
Kategoria:   Aktualności

05.02.2024r. Zamawiający Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych powierzył spółce Control Net Sp.z o.o. wykonanie zadanie pn. "Budowa magistrali sieci teleinformatycznej wraz z instalacją centrali telefonicznej"