CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Control Net Sp. z o.o.  posiada długoletnie doświadczenie w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów oraz wykonania instalacji teletechnicznych i alarmowych. Spółka oferuje szeroki zakres usług, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych.
 
Przez lata spółka uzyskała liczne certyfikaty i uprawnienia: 

 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia 
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia 
 • Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
 • Koncesja w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WTII-WTXII i WTXIV oraz obrotu technologia o takim przeznaczeniu określona w pozycji WT XIII,
 • Instalowanie, konserwacja oraz projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych klasy SA-4,
 • Licencje Pracowników Zabezpieczenia Technicznego pierwszego i drugiego stopnia,
 • Uprawnienia SEP "D" i "E",
 • Certyfikaty ze szkoleń i autoryzacje producentów
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
 • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych 
 • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych