ZARZĄD

Zarząd Spółki Control Net Sp. z o.o. tworzą: 

- Marcin Małkowski - Prezes Zarządu 
- Andrzej Paczuski - Wiceprezes Zarządu