PROFIL I MISJA SPÓŁKI

Control Net Sp. z o.o. działa na rynku krajowym od lutego 2010r. i od tego czasu nieprzerwanie prowadzimy działalność. 
Oferujemy szeroki zakres usług tj. kompleksowe wykonanie obiektów budowlanych, wykonanie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych, wykonanie instalacji bezpieczeństwa, wykonanie instalacji elektrycznych i energetycznych, opracowanie wytycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, kosztorysów budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowych.

Realizujemy różnorodne projekty w oparciu o rozwiązania autorskie oraz poprzez dopasowanie poszczególnych systemów pod indywidualne wymagania użytkownika.

Obecnie firma współpracuje głównie z  jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  

Współpraca z ww. podmiotami  jest możliwa dzięki uzyskaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia w 2013r. oraz I stopnia, trzy lata później.

Ponadto Spółka uzyskała koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.