OFERTA

 

Generalne wykonawstwo

Wieloletnie doświadczenie Spółki pozwoliło nie tylko znacznie poszerzyć wachlarz świadczonych usług ale przede wszystkim dało możliwość działania na rynku jako generalny wykonawca.
Firma zatrudnia wyspecjalizowanych i doświadczonych kierowników budów oraz inżynierów budowy, którzy sprawują pieczę nad terminowością, sumiennością oraz dokładnością realizowanych kontraktów.
Oprócz sprawdzonego zespołu kosztorysantów, handlowców, wykwalifikowanych pracowników budowlanych oraz elektromonterów spółka główny nacisk postawiła na współpracę opartą o podwykonawstwo lub leasing pracowniczy.
 
Realizowane projekty dotyczą m.in.:

 • roboty budowlane związane z dostosowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemu kontroli dostępu (SKD), telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) i systemu sygnalizacji pożaru (SSPOŻ.) do obowiązujących przepisów
 • budowa ogrodzenia zewnętrznego wokół budynku wraz z zabezpieczeniem w systemu alarmowe i telewizję dozorowaną oraz sprowadzeniem sygnałów alarmowych do LCN
 • roboty budowlane w ramach przebudowy sieci energetycznych wraz ze stacją transformatorową oraz remontu sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego
 • budowa obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym
 • wykonania robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach budowy na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym
 • dostosowania pomieszczeń nowo wybudowanych obiektów do wymogów p.poż
 • budowa budynków wraz z wykonaniem instalacji energetycznych i teletechnicznych, teleinformatycznych oraz linii kablowych
 • budowy budynków wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu
 • przebudowa budynków wraz z infrastrukturą techniczną
 • wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonaniem awaryjnego zasilania bazy MPS, budowy zabezpieczeń ppoż. dla zbiorników paliw płynnych
 • budowa boiska oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej
 • realizacji robót budowalnych polegających na przygotowaniu infrastruktury do montażu kontenerowych magazynów wybuchowych

 

Systemy automatyki budynkowej

Firma Control Net Sp. z o.o. w zakresie automatyki budynkowej oferuje następujące produkty:

 • system sterowania klimatyzacją, wentylacja HVAC;
 • system sterowania oraz monitoringu instalacji oświetlenia;
 • system monitorujący pobór energii elektrycznej, ciepła;
 • system zarządzania instalacjami elektrycznymi;
 • integracja oraz wizualizacja powyższych systemów

 

Instalacje elektryczne

Firma Control Net Sp. z o.o. w zakresie instalacji elektrycznych oferuje następujące produkty:

 • linie kablowe SN i nn;
 • instalacje elektryczne 
 • prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych;
 • oświetlenie drogowe;
 • pomiary;

 
Elektroniczne systemy bezpieczeństwa

Firma Control Net Sp. z o.o. w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa oferuje następujące produkty:

 • system syganalizacji pożaru;
 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO);
 • system sygnalizacji włamania i napadu;
 • system telewizji przemysłowej i termowizyjnej;
 • system kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy;
 • system lokalizacji radarowej;
 • system ochrony peryferyjnej;
 • integracja systemów bezpieczeństwa.


Projektowanie

Firma Control Net Sp. z o.o. w zakresie projektowania oferuje następujące produkty:

 • projekty elektronicznych systemów bezpieczeństwa;
 • projekty automatyki budynkowej;
 • projekty instalacji eklektycznych, teletechnicznych 
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów

 
Serwis

Firma Control Net Sp. z o.o. w zakresie serwisu oferuje następujące produkty:

 • serwis i konserwacje elektronicznych systemów bezpieczeństwa;
 • serwis i konserwacja systemów alarmowych
 • serwis i konserwacje automatyki budynkowej;
 • serwis i konserwacje instalacji eklektycznych.