KONTRAHENCI

AMW Sinevia Sp.z o.o.

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

22 Baza Lotnictwa Taktycznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie