REALIZACJE

AMW Sinevia Sp.z o.o. "Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz kanalizacji teletechnicznej w ramach przebudowy budynku magazynowego nr 105 w JW. Skład Jastrzębie" - zadanie 21257"
2018-07-09
więcej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - zadanie inwestorskie pn. "Budowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb jednostki Wojskowej 1248
2018-06-08
więcej

Kategoria:   Aktualności
AMW Sinevia Sp.z o.o. - zadanie inwestorskie pn. "Wykonanie Instalacji teletechnicznych i elektrycznych w ramach rozbudowy toru do nauki prowadzenia kołowych transporterów opancerzonych w Biedrusku -
2017-10-12
więcej

AMW SINEVIA SP. Z O.O. - zadanie inwestorskie pn. " Roboty budowlane dla zadania nr 21373 i 21857 w ramach przebudowy sieci energetycznych wraz ze stacją transformatorową oraz remontu sieci energetycz
0219-09-20
więcej