REALIZACJE

2019-06-19
BUD. NR 3 GDAŃSK

AMW Sinevia Sp.z o.o. - zadanie inwestorskie pn. "Roboty elektryczne i teletechniczne dla zadania inwestycyjnego nr 70051 - pn. "Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo-biurowego na potrzeby Jednostki Wojskowej w Gdańsku".