REALIZACJE

2018-10-05
CHEMICZNY - PROJEKT

Centrum Zasobów Informatycznych - zadanie inwestorskie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót instalacyjno-budowlanych obejmujących zakresem rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu."