REALIZACJE

2020-02-13
CZC WROCŁAW

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych - zadanie inwestorskie pn. " Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Wrocław - zadanie nr 62199".