KONSERWACJE PPOŻ 2WOG 2021

2021-01-25
KONSERWACJE PPOŻ 2WOG 2021
Kategoria:   Aktualności

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy - zadanie inwestorskie pn. "a) konserwacja i obsługa techniczna stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających oraz systemów sygnalizacji pożarowej wraz z urządzeniami sterującymi i zamykającymi drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych, zwanych w dalszej części umowy urządzeniami przeciwpożarowymi, jeden raz w roku - obsługa roczna; b) realizacja tzw. pogotowia technicznego do usunięcia awarii powstałych w urządzeniach przeciwpożarowych (nieprawidłowego stanu pracy przed lub po pożarze) lub ich częściach składowych na każde zgłoszenie w trakcie obowiązywania umowy; c) wymiana lub naprawa części i urządzeń zleconych przez Zamawiającego każdorazowo po otrzymaniu zamówienia. - zadanie nr 3"