REALIZACJE

2018-06-08
MORĄG - BARTOSZYCE

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie - zadanie inwestorskie pn. "Budowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu dla potrzeb jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - zadanie nr 35128"