REALIZACJE

0219-09-20
Wrocław Hallera

AMW SINEVIA SP. Z O.O. - zadanie inwestorskie pn. " Roboty budowlane dla zadania nr 21373 i 21857 w ramach przebudowy sieci energetycznych wraz ze stacją transformatorową oraz remontu sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu."